Hybrid #1
Hybrid #1

Stickerei auf Toile de Jouy, 45 x 45 cm, 2018

Hybrid #2
Hybrid #2

Stickerei auf Toile de Jouy, 45 x 45 cm, 2018

Hybrid #3
Hybrid #3

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #4
Hybrid #4

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #4 - Detail
Hybrid #4 - Detail

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #5
Hybrid #5

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #1
Hybrid #2
Hybrid #3
Hybrid #4
Hybrid #4 - Detail
Hybrid #5
Hybrid #1

Stickerei auf Toile de Jouy, 45 x 45 cm, 2018

Hybrid #2

Stickerei auf Toile de Jouy, 45 x 45 cm, 2018

Hybrid #3

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #4

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #4 - Detail

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

Hybrid #5

Stickerei auf Nessel, 78 x 87 cm, 2018

show thumbnails